Bimbola is onderdeel van Norlandia

Alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van Bimbola in Rotterdam zijn onderdeel van Norlandia in Rotterdam. 

Al meer dan 40 jaar biedt Kinderopvang Bimbola een prettige omgeving waarin kinderen een tweede thuis vinden als u werkt of een studie volgt. Bimbola en Norlandia worden gedreven vanuit de visie dat kinderen zich het best ontwikkelen in een omgeving waarin natuur, creativiteit en sportiviteit altijd aanwezig zijn. Door samen te gaan kunnen Bimbola en Norlandia de nuchtere lokale kracht in Rotterdam verbinden met de Scandinavische "down to earth" pedagogische visie op kind ontwikkeling - een verrijking voor kinderen, ouders en medewerkers.

Contact met ouders

Dagelijkse overdracht

Een nauw contact met ouders vinden wij zeer belangrijk. Tenslotte nemen wij een deel van de zorg van uw kind op ons. Naast de dagelijkse overdracht op onze opvang, vinden er ook tussentijdse gesprekken over uw kind plaats. Hoe is het de afgelopen periode gegaan? Zijn er nog vragen over en weer?

Ouderportaal

Als ouder kunt u inloggen via deze website Hier plaatsen we foto’s van uw kind in een veilige afgesloten online omgeving. Zo kunt u zijn of haar belevenissen volgen! Ook kunt u hier de afwezigheid van uw kind melden, ruildagen en extra opvang aanvragen. Super handig!

De oudercommissie

Op al onze locaties hebben wij een oudercommissie (OC). Zij behartigt de belangen van alle ouders en kinderen van die locatie.

Het is fijn dat er actief betrokken ouders zijn die graag meedenken en advies geven over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid);
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • de openingstijden;
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang.
  • Wilt u een keer vrijblijvend aanwezig zijn bij een OC vergadering? Wenst u meer informatie? Stuurt u ons een mailtje en geeft u aan om welke locatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat het bij de juiste oudercommissie terechtkomt