Zin in een leven lang spelen en leren!

Zoals ze in Noorwegen zeggen: godt liv – hver dag. Het goede leven elke dag. Dat is waar wij elke dag weer voor zorgen!

Gaat uw kind naar de basisschool, dan kunt u bij ons terecht voor de naschoolse en buitenschoolse opvang. Sommige van onze locaties verzorgen ook de tussenschoolse opvang en de voorschoolse opvang. Norlandia kinderopvang heeft diverse locaties in diverse regio’s, we hebben ook meerdere speciale Sport BSO’s. Al onze locaties hebben nauwe samenwerking met de basisscholen in de omgeving om er voor te zorgen dat er een doorgaande ontwikkelingslijn is en blijft voor elk kind.

De opvang van uw schoolgaande kind kan op verschillende manieren worden ingevuld. Er kan worden uitgerust of gespeeld, we sluiten aan op de behoefte van het kind. Uw kind kan huiswerk maken, of aan een activiteit mee doen. Op de Sport BSO’s gebeurt dit door middel van sport en spel, bij voorkeur buiten. De kinderen worden opgehaald van school of komen, als ze daar aan toe zijn, zelfstandig naar de BSO. De buitenschoolse opvang in de vakantie perioden bestaat uit een gevuld uitdagend dagprogramma. We blijven leren en ontdekken. Ook bij de buitenschoolse opvang zijn natuur en milieu items waar wij veel aandacht aan besteden. Beweging en gezondheid staan bij Norlandia voor op. 

Onze BSO’s bieden vaak ook nog verschillende extra’s, zoals de mogelijkheid tot het volgen van zwemles en het halen en brengen naar eventuele sport- of muzieklessen. 

Niet alleen onze kinderen leren continu, maar wij als lerende organisatie ook. Wij zijn in het bezit van het ISO certificaat 9001 (kwaliteit) en 14001 (milieu). Wij werken permanent aan kwaliteitsverbetering, onze klachtenprocedure is hier een onderdeel van.

Kom gerust een keer langs om een kijkje te nemen en de sfeer te proeven. 

 

“It takes a village to raise a child”, oud Afrikaans gezegde

 
Plaats