Bij Norlandia groeien kinderen buiten op!

Buitenschoolse opvang van vier tot twaalf

Gaat uw kind naar de basisschool, dan kunt u bij ons terecht voor de naschoolse en buitenschoolse opvang. Sommige van onze locaties verzorgen ook de tussen- en voorschoolse opvang. Norlandia kinderopvang heeft 60 locaties in diverse regio’s, waaronder ook meerdere speciale Sport BSO’s. Al onze locaties werken nauw samen met de basisscholen in de omgeving om er voor te zorgen dat er een doorgaande ontwikkelingslijn is en blijft voor elk kind.


Activiteiten die aansluiten bij behoefte kinderen

De buitenschoolse opvang sluit zoveel mogelijk aan op de behoefte van uw kind. Kinderen kunnen uitgerusten, huiswerk maken, of aan een activiteit meedoen. Op de Sport BSO’s gebeurt dit door middel van sport en spel. De kinderen worden opgehaald van school of komen, als ze daar aan toe zijn, zelfstandig naar de BSO. Tijdens schoolvakanties biedt de BSO een gevuld en uitdagend dagprogramma. We blijven leren en ontdekken. Ook bij de BSO zijn we bij voorkeur buiten, dicht bij de natuur waar we elke nieuwe dingen leren en ontdekken. Dat past bij onze Noorse oorsprong.

Onze BSO’s bieden vaak ook nog verschillende extra service, zoals de mogelijkheid om zwemles te volgen of halen en brengen naar sport- of muzieklessen. 


Medewerkers

Onze medewerkers zijn uitstekend opgeleid en blijven ook continu leren en ontwikkelen.  Wij hebben babyspecialisten en pedagogisch coaches in huis en we hebben nauwe banden met de Centra voor Jeugd en Gezin in alle regio’s.


Kom gerust een keer langs om een kijkje te nemen en de sfeer te proeven.
 

 

 

 

 
Plaats