BSO Jacob Maris - Rotterdam

3 tema pedagogikk.jpg

Pedagogiek

Een leven lang spelen en leren, dat is waar wij voor staan.

In onze pedagogische visie leren kinderen al spelend. Kinderen zijn continue in ontwikkeling. Ze zijn van ons afhankelijk voor kennis, vaardigheden, socialisering en moralisering, Elk kind kan binnen de mogelijkheden van zijn leeftijd, op zijn eigen manier zelfstandig zijn. Ieder kind heeft recht op het nastreven van zijn eigen geluk. Vanuit die gedachte gaan wij mee in de belevingswereld van het kind. Wij helpen ze om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken. Wij vinden het bijzonder dat onze medewerkers er getuige van zijn dat een kind steeds meer de wereld in trekt om te worden wie hij is: bijzonder, uniek en in staat zijn eigen leven te leiden.