BSO Kidsplanet - Amsterdam

Ouders.jpg

Ouders

Bent u al ouder bij ons?

Dan kunt u hier inloggen op het ouderportaal

Onze ouders zijn betrokken en vinden het fijn om een goede band te hebben met de pedagogisch medewerkers die hun kind verzorgen. Het contact tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders vindt plaats wanneer de ouders het kind komt halen. Ondanks dat het kind gezien de leeftijd, vaak in staat is om zelf te vertellen hoe de dag was, blijft de overdracht ook op de bso belangrijk. De pedagogisch medewerker licht de ouder niet alleen in over eventuele praktische zaken, maar benoemt ook grappige gebeurtenissen en verhalen van die dag. Dit moment is voor zowel de ouders als de pedagogisch medewerkers van groot belang om informatie uit te wisselen. 

Als ouder kunt u ook meedenken en meepraten over onze organisatie, dit kan onder andere door deel te nemen aan de oudercommissie van het kindercentrum van uw kind. Meer informatie vindt u terug in de Brochure Meedenken en meepraten.