Kinderopvang Kidsplanet is onderdeel van Norlandia

Alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van Kinderopvang Kidsplanet in Amsterdam zijn sinds 17 september 2019 onderdeel van Norlandia. 

Ons doel is om kinderen die wij opvangen een fijne dag te bezorgen. Dit maken wij mogelijk door een veilig en vertrouwde omgeving te creëren. Vanuit deze veilige haven kan ieder kind zich, spelenderwijs en in zijn eigen tempo, ontwikkelen. Door een individuele benadering en het goede voorbeeld van de pedagogisch medewerkers leveren wij een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen die wij opvangen.

We werken heel bewust met horizontale groepen: babygroepen en peutergroepen. Door voor deze leeftijdsindeling te kiezen, kunnen we opvang goed laten aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen.

Contact met ouders

Als ouder kunt u inloggen via deze website Hier plaatsen we foto’s van uw kind in een veilige afgesloten online omgeving. Zo kunt u zijn of haar belevenissen volgen! Ook kunt u hier de afwezigheid van uw kind melden, ruildagen en extra opvang aanvragen.

Samenwerkingen

Doenkids

We werken met Doenkids. Doenkids is een digitale bibliotheek met ruim 2200 verschillende activiteiten. Dit zijn niet alleen activiteiten voor knutselen maar ook met veel activiteiten voor sport, spel, drama, techniek, proefjes, natuur en koken! Voor elke activiteit is er een goed activiteitenprogramma ontwikkeld die de pedagogisch medewerkers snel en eenvoudig kunnen toepassen. Deze activiteiten zijn steeds afgestemd op verschillende ontwikkelingsgebieden.

MEMO

Bij Kidsplanet werken we met MEMO. MEMO (Memorabele Momenten) brengt muziek over naar baby’s en peuters in een intieme vertrouwde omgeving. De MEMO musicus laat zien en horen wat je allemaal met één instrument kunt doen, welke geluiden je kunt maken en op hoeveel verschillende manieren je een melodie kunt spelen. Baby’s en peuters worden meegevoerd in de muziek en tegelijkertijd uitgedaagd om actief mee te doen, goed te luisteren en écht te reageren op wat zij zien en horen. Ze mogen ook het instrument uitproberen en ontdekken. 

Brancheorganisatie Kinderopvang

Norlandia is lid van de brancheorganisatie kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Brancheorganisatie Kinderopvang zet zich in voor een sterke positie van ondernemers in de kinderopvang. Ze werken aan een aantal pijlers om leden te ondersteunen in het professioneel uitoefenen van hun vak: kwaliteit, transparantie, financiering en ondernemerschap. De brancheorganisatie fungeert als kennis-, nieuws- en informatiecentrum voor leden en sector.

Kidsplanet locaties

  • Kinderdagverblijf IJburg
  • BSO IJburg
  • BSO Amsterdam Noord