Overblijven

Overblijven3.jpg

Norlandia overblijven bv
Rouboslaan 128
2252 TZ Voorschoten
E-mail: overblijven@norlandia.nl
06-38746680

Coördinator: Natasja Smits

 

Overblijven

Norlandia biedt in samenwerking met basisscholen professionele tussenschoolse opvang aan. Wij verzorgen de tussenschoolse opvang op 2 basisscholen in Voorschoten, namelijk;

U kunt met ons en contract afsluiten om uw zoon of dochter gebruik te laten maken van deze professionele opvangvorm.

Wij eten samen met uw kind in kleine groepen. Na de lunch bieden wij uw kind een zo gevarieerd mogelijk aanbod van activiteiten aan. Dit kan bestaan uit sport-, spel- en creatieve activiteiten, zowel binnen als buiten en zowel gezamenlijk als individueel. Dit alles onder begeleiding van overblijfkrachten in dienst van Norlandia. Onze overblijfkrachten zijn gediplomeerd of in opleiding en worden regelmatig bijgeschoold. 

De tussenschoolse opvang wordt aangeboden op de school van uw kind. De tijden van opvang zijn de pauzetijden van uw kind tot een kwartier voor aanvang van de school. 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind in een gezellige omgeving rustig kan eten. Tijdens het eten zien we erop toe dat uw kind voldoende eet en drinkt. Na de lunch bieden wij diverse activiteiten aan waarbij buiten spelen een belangrijke rol speelt. Kinderen kunnen zelf kiezen of, en zo ja waaraan, ze meedoen. Op de scholen hangt een activiteitenoverzicht waarop u en uw kind kunnen zien welke activiteit er die dag wordt aangeboden. Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen leren respect voor elkaar en voor de omgeving te hebben. De overblijfkrachten hebben daarbij een voorbeeldfunctie. 

 

Aanmelden

In het inschrijfpakket, dat u op school of via ons kantoor kunt verkrijgen, vindt u behalve een folder en een huishoudelijk reglement, een inschrijfformulier. Door dit inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen naar onze afdeling Planning & Plaatsing meldt u uw kind aan. Een retourenvelop is bijgesloten. Nadat u uw kind heeft aangemeld ontvangt u van ons een pakket met daarin de ingangsdatum wanneer uw kind van de tussenschoolse opvang gebruik kan maken, praktische informatie over de tussenschoolse opvang op de basisschool van uw kind en een formulier waarop u belangrijke zaken kunt vermelden zoals telefoonnummers, allergieën en eventueel medicijn gebruik. 

 

Aanwezigheid

Wij houden een presentielijst bij van de kinderen die wij op die dag verwachten. Kinderen die gebruik maken van incidentele tussenschoolse opvang staan echter niet van tevoren op deze lijst, maar worden ter plekke op deze lijst bijgeschreven. Alle kinderen moeten zich aan het begin van de lunchpauze bij de overblijfkrachten melden. De presentielijsten hangen bij de klas. Het is voor ons dan ook belangrijk om te weten in welke groep uw kind zit. Het is dan ook handig als u wijzigingen aan ons doorgeeft. 

Wanneer uw kind wil eten bij iemand anders, bijvoorbeeld bij een klasgenootje thuis, moet u hiervoor toestemming geven. Zo houdt u zelf in de hand of uw kind bij iemand anders dan de tussenschoolse opvang mag eten en zo ja bij wie. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier "eten bij iemand anders". Dit formulier vindt u in het pakket wat u krijgt na inschrijving of kunt u opvragen bij de coördinator van de tussenschoolse opvang. 

 

Afmelden en wijzigingen

De tussenschoolse opvang van uw kind eindigt wanneer u het contract opzegt. (zie huishoudelijk reglement). Wanneer uw kind aan het einde van groep 8 de basisschool verlaat, eindigt de tussenschoolse opvang automatisch. U hoeft dan niet op te zeggen.  

U kunt wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer u bent verhuisd, per e-mail doorgeven aan planning@norlandia.nl. Wilt u er rekening mee houden dat het doorvoeren van wijzigingen 1 tot 2 weken in beslag kan nemen? Heeft u een abonnement en wilt u andere dagen afnemen dan kan dit per de eerste schooldag van de eerstvolgende maand.

 

Kosten

De kosten voor het overblijven bedragen € 2,85 per dag bij een abonnement. Wij bieden ook incidentele tussenschoolse opvang aan. Losse afname kost € 3,50 per keer. Indien u reeds vaste dagen afneemt, maar daarnaast ook nog wel eens losse afname wenst, betaalt u hier € 3,00 per keer voor. U betaalt aan Norlandia. Wij verzorgen de administratieve en financiële afhandeling van de tussenschoolse opvang. 

 

Onze voorwaarden vindt u in het huisreglement.

Norlandia heeft enige tijd nodig om uw inschrijving te verwerken en de naam van uw kind aan de presentielijst op de school toe te voegen. Wilt u hier rekening mee houden? 

De verzekering van de basisschool van uw kind wordt geacht de wettelijke aansprakelijkheid voor de kinderen en de fysieke ruimte te dekken. Norlandia kan in onderhavige gevallen niet aansprakelijk gesteld worden. Wij sluiten wel een aansprakelijkheidsverzekering voor onze overblijfkrachten af. 

Norlandia overblijven bv
Rouboslaan 128
2252 TZ Voorschoten
E-mail: overblijven@norlandia.nl
06-38746680

Coördinator: Natasja Smits