Irene Lorje krijgt taaltoets diploma 6 nov 17

Uitreiking certificaten taaltoets

Voorschoten, 6 november 2017

Alle pedagogisch medewerkers peuterspeelzalen SKV behalen aantoonbaar Taalniveau 3F

Met gepaste trots kunnen we melden dat álle medewerkers en de invallers bij de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten (SKV) voldoen aan de kwalificatie-eis  ‘Taal niveau 3F voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen’. Maandagavond ontvingen alle pedagogisch medewerkers tijdens een feestelijke bijeenkomst, uit handen van wethouder Hans Rasch, hun welverdiende certificaat. Bij de uitreiking waren tevens veel pedagogisch medewerkers van Norlandia uit Voorschoten en Wassenaar aanwezig, die samen met de pedagogisch medewerkers van de SKV mee hebben gedaan aan de Taaltrainingen en inmiddels ook zijn geslaagd. De trainingen zijn vanaf april verzorgd door het mbo rijn//land.

De nieuwe Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang vereist dat alle pedagogisch medewerkers aantoonbaar het niveau van taal bezitten op 3F. De pedagogisch medewerkers moesten een aantal toetsen afronden waarmee ze konden aantonen het juist niveau te bezitten op diverse onderdelen. “De pedagogisch medewerkers maakten zich over het algemeen niet druk over het niveau van de toetsen, maar wel over de spanning dat het fenomeen ‘toetsen’ met zich meebrengt. Voor enkele pedagogisch medewerkers zenuwslopend. Spreken in het openbaar en het houden van betogen bijvoorbeeld is niet iets wat je dagelijks doet als pedagogisch medewerker”, aldus Louise Schrijver manager van de peuterspeelzalen.

Niettemin hebben alle pedagogisch medewerkers én de invallers aangetoond dat ze het door de wet vereiste niveau bezitten op de verschillende onderdelen. De drie mondelinge onderdelen bestonden uit Spreken, Gesprekken en Luisteren. Deze onderdelen zijn verplicht voor alle medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Voor de peuterspeelzalen die Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbieden zoals de SKV , komt daar nog het onderdeel Lezen bij. Daarnaast waren er nog de optionele onderdelen Schrijven en Taalverzorging.

Het is fijn dat alle pedagogisch medewerkers de taalcertificaten kunnen ontvangen vóór 2018, zodat de organisatie daarmee nu al, nog ruim voor het in werking gaan van de nieuwe kwaliteitswet, aan alle nieuwe eisen voldoet. De gemeente heeft de SKV aangemoedigd en bijgestaan om het certificaat nog in 2017 te behalen. Het is daarom ontzettend fijn dat dit uiteindelijk ook door alle pedagogisch medewerkers van de SKV gelukt is. Ook het trotse bestuur was bij de uitreiking aanwezig.