hartjes care nl rose groen

Pedagogisch Beleid en CARE

CARE staat voor competentie, ambitie, respect en energie. 

Deze vier gebieden staan centraal binnen onze organisatie. Niet alleen in de opvang van kinderen, maar ook in de omgang met ouders, collega's en oganisatie als geheel. 

Norlandia kinderopvang is een organisatie waarin de op CARE (zorg) gebaseerde kernwaarden ten grondslag liggen aan alles wat wij doen en in iedere laag van de organisatie een eigen betekenis hebben.

CARE voor de organisatie

Competent: Wij zijn voortdurend op zoek naar verbetering van kennis en  vaardigheden.
Ambitieus: Wij werken met duidelijke doelstellingen wat betreft onze gebruikers/klanten.
Respectvol: Wij behandelen iedereen met waardigheid en gaan uit van hun  mogelijkheden.
Energiek: Wij stralen energie en enthousiasme uit in ons werk en ons werk krijgt betekenis als wij in onze opdracht slagen.

CARE voor de medewerkers

Competent: Ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik doe.
Ambitieus: Ik haal het beste uit mezelf.
Respectvol: Ik ben beleefd, bedachtzaam en respectvol.
Energiek: Ik ben positief, enthousiast en heb plezier in mijn werk.

Deze kernwaarden zijn in de teams verder uitgewerkt in wat het voor de medewerkers in hun dagelijks werk betekent.

Daarnaast hebben wij de kernwaarden vertaald naar de kinderen:

CARE voor de kinderen

Competent: Ik groei op, ik speel en leer.
Ambitie: Ik wil nadoen, ik wil meedoen, ik wil de wereld ontdekken.
Respect: Ik voel mij veilig, ik heb vertrouwen, ik hoor erbij.
Energie: Ik heb plezier, ik geloof in mijzelf, ik stap er op af.

Pedagogische visie Norlandia

De pedagogische visie van Norlandia is ‘zin in een leven lang spelen en leren’ (deze elementen zijn ook terug te vinden in het beeldmerk van Norlandia voor
kinderopvang: de boom). Dit hebben wij vertaald naar onze kindvisie en, uitgaande van CARE, in de pedagogisch beleidscirkel vormgegeven.

alt

Kindvisie

Kinderen zijn in ontwikkeling. Zij zijn van ons afhankelijk voor kennis, vaardigheden, socialisering, moralisering. Elk kind kan binnen de mogelijkheden van zijn leeftijd,
op zijn eigen manier zelfstandig zijn. Ieder kind heeft recht op het nastreven van eigen geluk. Vanuit die gedachte gaan wij mee in de belevingswereld van het kind.
Wij helpen ze om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken. Kinderen zijn uniek en wij vinden het bijzonder dat onze medewerkers er getuige van mogen zijn dat een
kind steeds meer de wereld in trekt om te worden wie het is; bijzonder, uniek, slim en in staat om zijn eigen leven te leiden. 

Voorbeelden

Competent
Daan is 2 jaar en 7 maanden en is nieuw op ons dagverblijf. Hij vindt het spannend en heeft moeite met wennen. Het ritme van de dag is hem nog niet helemaal
duidelijk en elke activiteit lijkt een verrassing te zijn voor hem. Marit (pedagogisch medewerkster) maakt voor Daan een A4tje met daarop zijn foto en de highlights van de dag; eten, spelen, buitenspelen, fruit eten, boterhammen, slapen…..dit geeft Daan houvast, na elke activiteit loopt hij steevast naar zijn A4tje en kruist de activiteit door. Naast zijn dagritme A4tje hangt een persoonlijk A4tje met daarop foto’s van zijn ouders, zijn huis en zijn zusje en bob de bouwer, want daar is Daan een grote fan van. Dit A4tje geeft hem de nodige houvast, na een paar weken heeft hij de A4tjes steeds minder nodig en raakt hij steeds meer gewend bij ons!


Ambitieus
Op de BSO wordt er een sportieve activiteit georganiseerd. Op het grasveld wordt er een hindernisparcours uitgezet. Alle kinderen zijn enthousiast en doen graag
mee, behalve Lize. Lize kijkt vertwijfeld als zij aan de beurt is. Lianne (pedagogisch medewerkster) merkt dat Lize twijfelt. Ze gaat naast haar staan en zegt: “samen
zijn we sterk. Wij kunnen het samen, doe je mee?” Dat durft Lize wel. Onder luide aanmoediging van de andere kinderen leggen ze het parcours samen af.

Respectvol
Myra, een meisje van 14 maanden oud, is sinds 3 weken op ons dagverblijf. Ze heeft het goed naar haar zin, is open en speelt leuk met de andere kinderen. Ze heeft
alleen last van verlatingsangst bij het slapen gaan. Dit vindt ze erg spannend. Myra krijgt van de pedagogisch medewerkster een eigen bedje waar ze altijd te slapen
wordt gelegd. De pedagogisch medewerkster rommelt wat in de slaapkamer en zingt daarbij zachtjes een liedje, daarna loopt ze de deur uit en laat de deur op
een kiertje, ze rommelt nog wat verder in de hal en praat hardop tegen de andere kinderen en haar collega. Op deze manier hoort Myra de vertrouwde stem en kan
ze de wereld los laten en naar dromenland vertrekken. Na een aantal keer is Myra gewend en kan ze het alleen!


Energiek
Mirjam heeft in de verkleedhoek een prinsessenjurk gevonden en aangetrokken. Ze voelt zich mooi en staat dansend voor de spiegel. Tobias speelt ook in de
verkleedhoek en danst met Mirjam mee. Bernadette (pedagogisch medewerkster) zet dansmuziek op. Mirjam en Tobias gaan samen met Bernadette dansend
het lokaal door. De andere kinderen doen al snel ook mee. Bernadette pakt de muziekinstrumenten erbij. Ieder kind mag een muziekinstrument uitkiezen. De
kinderen mogen om de beurt laten horen welk geluid hun instrument maakt. De kinderen genieten en hebben plezier in het maken van muziek.