Bij Norlandia groeien kinderen buiten op

Peuteropvang van twee tot vier jaar  

Kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar kunnen bij Norlandia worden opgevangen in de peuteropvang. Deze opvangsoort heeft het meeste weg van de eerdere peuterspeelzalen. Bij de peuteropvang worden de kinderen voorbereid op de basisschool. 

Sinds 1 januari 2018 is er een Wet harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het uitgangspunt van deze wet is dat peuteropvang voor elk gezin mogelijk wordt gemaakt. De mogelijkheden verschillen per gemeente, net als de inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten. Informatie over de gemeentelijk regelingen kunt u op opvragen bij uw eigen gemeente. 

Activiteiten

De peuters krijgen elke dag verschillende educatieve activiteiten aangeboden. We ondersteunen op een leuke, uitdagende manier de ontwikkeling van jonge kinderen. Zo komen taal, voorbereidend rekenen, zintuiglijke waarnemingen, beweging, fijne motoriek, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek aan de orde. Niet alleen educatie is belangrijk, ook het zelf mogen ontdekken tijdens vrij spel. De peutergroep is daarom een ideale voorbereiding op de basisschool. De peuteropvang is beschikbaar tijdens schoolweken, maximaal 1 dagdeel per dag. De exacte tijden en dagdelen kunnen per gemeente en locatie verschillen. 

Medewerkers

Onze medewerkers zijn uitstekend opgeleid en blijven ook continu leren en ontwikkelen. Wij hebben babyspecialisten en pedagogisch coaches in huis en we hebben nauwe banden met de Centra voor Jeugd en Gezin in alle regio’s. De pedagogisch medewerkers op de peuteropvang hebben vaak ook een speciale Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) opleiding gevolgd.

Wij bieden niet op alle locaties speciale peuteropvang. Wel hebben we op de meeste kinderdagverblijven peutergroepen. 

In de onderstaande lijst (onder de kaart) vindt u onze peuteropvanglocaties. 
Kom gerust een keer langs om een kijkje te nemen en de sfeer te proeven.

 

 

 

 
Plaats