Peuteropvang Mariaschool - Someren

  • lokaal peuterarrangement Mariaschool 2.jpg
  • Natuurtuin Mariaschool 2.jpg
  • lokaal peuterarrangement Mariaschool.jpg
  • ingang mariaschool
  • natuurtuin mariaschook2
  • Certificaat klachtenvrij 2017

Peuteropvang Mariaschool
Laan ten Roode 34
5711 GC Someren
Tel.: 06-13208099
E-mail: planning.zuid@norlandia.nl
LRK nummer: ​​​​​​​192549674

Manager: Roosje Verhees
 

 

Peuterarrangement Mariaschool is gehuisvest in basisschool Mariaschool. De peutergroep is een prachtige plek waar peuters de wereld zelf kunnen ontdekken en nieuwe dingen kunnen leren. Tevens de plek voor een goede voorbereiding van de basisschool. Met de basisschool wordt inhoudelijk samengewerkt aan de pedagogisch en didactische benadering. In de peutergroep wordt er gewerkt met de voor- en vroegschoolse educatieve (VVE) methode Piramide en het kindvolg-registratie-systeem “KIJK 0-7”. Dit met als doel om elke peuter optimale ontwikkelingskansen te bieden. Er wordt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijn van de peuter gewerkt met behulp van thema’s en activiteiten van Piramide. Alle ontwikkelingsgebieden komen in de thema’s aan de orde. Het lokaal is ingericht met diverse hoeken die aansluiten bij het thema, er is o.a. een huishoek, taal/boekenhoek, bouwhoek, klimhoek. Maar wij maken ook gebruik van faciliteiten in school zoals de gymzaal en er vinden gezamenlijke activiteiten plaats. Op deze wijze en door het daadwerkelijk in school te zijn maken de peuters al vroeg kennis met de school wat bevorderlijk is voor een goede en optimale doorgaande lijn van peutergroep naar basisschool en gaan peuters als vanzelf naar groep 1. De peutergroep is vijf dagdelen per week geopend.

Peuterarrangement Mariaschool is tijdens schoolweken geopend van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 12:30 uur. 

Het meest recente GGD-rapport wordt rechtstreeks gepubliceerd op de website van het LRK.

Peuteropvang Mariaschool
Laan ten Roode 34
5711 GC Someren
Tel.: 06-13208099
E-mail: planning.zuid@norlandia.nl
LRK nummer: ​​​​​​​192549674

Manager: Roosje Verhees